Fizičko lice

Molimo, koristite validne informacije pri registraciji korisničkog računa. Profil sa lažnim informacijama neće biti u mogućnosti da pristupi platformi.

Poštovani klijenti, Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 17. decembra 2020. godine usvojila Zakon o digitalnoj imovini Zakon je objavljen u “Službenom glasniku Republike Srbije” broj 153/2020, dana 21.12.2020. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja. Na žalost, SCX doo odnosno BCX.rs nije u navedenom periodu uspela da dobije licencu od narodne Banke Srbije te smo primorani da naše usluge, do dobijanja licence, suspendujemo počevši od 01. Jul 2021. Naš tim radi sve što je u našoj moći da navedenu licencu dobijemo te da nastavimo pružanje naših usluga u najskorijem roku. U međuvremenu, sva Vaša Crypto i Dinarska sredstva možete povući na Vaš Crypto wallet odnosno Dinarski račun i moći ćete sa istima raspolagati u daljem periodu bez vremenskog ili bilo kakvog drugog ograničenja. Do dobijanja dozvole za rad od strane Narodne Banke Srbije nećemo biti u mogućnosti da radimo konverziju Vaše Crypto imovine za Dinare i obrnuto. Ukoliko se vreme za dobijanje potrebne licence produži rado ćemo podeliti tu informaciju sa Vama. Vaš, SCX doo www.BCX.rs


Već ste registrovani? Prijavi se ovde.