Pravno lice


Poštovani korisnici,

U toku je izrada forme za pravna lica koja će uskoro biti dostupna za korištenje svim korisnicima koji žele da se registruju kao pravno lice na BCX menjačnici.

Trenutno možete da se registrujete kao pravno lice, na način da potrebnu dokumentaciju za verifikaciju pošaljete na našu email adresu info@bcx.rs.

Što se tiče dokumenata neophodnih za verifikaciju naloga za pravna lica, potrebno je sledeće:
 • Kopija aktuelnog izvoda iz APR-a ili rešenja o registraciji (ne stariji od 3 meseca);
 • Osnivački akt pravnog lica ;
 • Rešenje o PIB-u ako je klijent obveznik PDV-a;
 • Lična karta (očitana) ili pasoš (jednostrano) za ovlašćeno lice/lica (direktor ili prokurista);
 • Odluka direktora na memorandumu o kreiranju korisničkog naloga na bcx.rs sa navedenom osobom/osobama koje će koristiti platformu (sa pečatom i potpisom);
 • Lična karta (obostrano) ili pasoš (jednostrano) za sve vlasnike pravnog lica upisane u APR registar koji imaju vlasnički udio od 25% ili više;
 • U slučaju da je vlasnik pravnog lica u iznosu preko 25% vlasništva drugo pravno lice, takođe je neophodno dostaviti lične podatke i dokumente svih vlasnika sa udelom preko 25%. To se odnosi i na sve dalje nivoe vlasništva, odnosno zahtev je da se identifikuju krajnja fizička lica u vlasništvu povezanih pravnih lica (Ultimatebusinessowner). U određenim slučajevima može se dati i izjava o stvarnom vlasništvu.
 • Kopiju izvoda za sve bankovne račune koje planirate koristiti u transakcijama sa BCX.rs (ne stariji od 3 meseca).


 • Za dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.

  Srdačan pozdrav, BCX tim.